ancaq * ilə olan bölmələrin doldurulması vacibdir.


Şəkilləri yüklə +
Təcili bölməsini seçməklə elanınızı aid olduğu kateqoriyanın bütün səhifələrində birinci bölmədə təcili elanlar sırasında göstərmiş olacaqsınız. Bu elanınızın sadə elanla müqayisədə 100 dəfələrlə çox görünməsi deməkdir. Elanınızı VİP etməklə saytın ilk-baş səhifəsində bütün sayt izləyicilərinə göstərmək imkanı qazanırsınız ki, bu da VİP elanınızın təcili elandan belə dəfələrlə çox görünməsi deməkdir.

Aşağıda göstərilmiş qaydalar Agro.az saytının Administrasiyası ilə Agro.az istifadəçisi arasında bağlanmış müqaviləni əks etdirir.

Ətraflı
ƏN ÇOX AXTARILANLAR


Davam etmək
İmtina etmək